Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Obuka za službenika za javne nabavke

Obuka za službenika za javne nabavke

Opšta informacija: Obuka za službenika za javne nabavke

Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasniku RS“, br. 77/2014), koji je utvrdio način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke naša ustanova počinje realizaciju obuke za službenika za javne nabavke. Obuku mogu da pohađaju svi kandidati, bilo da su potpuni početnici ili da već poseduju određeno radno iskustvo. Uči se sve, od Zakonodavnog okvira javnih nabavki u Republici Srbiji, preko institucionalnog okvira javnih nabavki (Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i dr.), pojma i predmeta javne nabavke kao i one na koje se zakon ne primenjuje. Takođe obrađuju se i nastavne jedinice koje se tiču zaštite i određivanja poverljivosti podataka, jezik u postupku javne nabavke, mera za sprečavanje korupcije i sukoba interesa. Napominjemo da će polaznici imati priliku da prođu kroz sva neophodna dokumenta u postpuku javne nabavke. Posebna pažnja je na samom postupku javne nabavke kako standardnom tako i restriktivnom, kvalifikacionom kao i pregovaračkom postupku sa svojim varijacijama. Polaznici se osposobljavaju da vode postupak javne nabavke i da uspešno polože ispit koji organizuje Uprava za javne nabavke, a koji je uslov kako bi stekli sertifikat za službenika za javne nabavke. Nakon završene obuke polaznici dobiju potvrdu o završenoj obuci za službenika za javne nabavke.

,,Božidarac’’ kao državna ustanova raspolaže sa vrhunskim stručnjacima koji rade javne nabavke i imaju dugogodišnje iskustvo u tome. Pored toga garancija kvaliteta naše ustanove je i iskustvo u obrazovanju odraslih duže od pola veka.

Vreme trajanja obuke za službenika za javne nabavke:

 • Obuka traje dva dana odnosno jedan vikend i sastoji se iz dva dela 
 • Prvi dan je rezervisan za obradu teorijskog dela potrebnog za uspešno savladavanje pravila za izradu i sprovođenje na zakonom određen način svih vrsta postupaka javnih nabavki. Na kraju prvog dela – terijskog, predviđena je radionica – test.
 • Drugi dan odnosno drugi deo predviđen je za praktični rad koji podrazumeva izradu svih potrebnih akata i konkursne dokumentacije uz oznaku razlika koje se odnose na osobenosti pojedinih postupaka. Pripremljeni su i modeli obrazaca i konkursne dokumentacije koje polaznici kasnije mogu primenjivati u svom daljem radu. Takođe, predviđen je praktičan rad u posebnoj aplikaciji koja se odnosi na unos plana javnih nabavki, njegovo dostavljanje i objavljivanje, kao kvartalnih izveštaja. poseban osvrt biće na korišćenje portala javnih nabavki.

Termini upisa obuke za službenika za javne nabavke:

 • Upis na navedeni kurs vrši se tokom cele kalendarske godine
 • Upis se vrši lično u prostorijama „Božidarca“, radnim danima od 8 do 16č ili
 • Putem i-mejla: prijava@bozidarac.rs
 • Putem web-sajta www.bozidarac.rs (odeljak: Onlajn prijava)
 • Putem besplatne info linije 0800 300 305
 • Nastava počinje odmah po formiranju grupe, minimum troje polaznika, a najviše 20 dana nakon upisa

Literatura za obuku:

 • Nova skripta za obuku za javne nabavke je napisana 2017. godine i sadrži sve neophodne informacije o postupku javnih nabavki kao i puno praktičnih primera.
 • Skriptu obezbeđuje „Božidarac“, po ceni od 1.500 RSD

Cena obuke za službenika za javne nabavke:

 • Cena: 18.500 RSD
 • Navedeni iznos se uplaćuje pre početka nastave ali moguće su i sledeće opcije
 • Čekovima građana
 • Administratvnom zabranom
 • Kreditiranje bez odlaska u banku, bez kamate do 12 meseci

Proverite i ostale obuke koje organizuje javna ustanova Božidarac naslednik Narodnog univerziteta Božidar Adžija. Kurs knjigovodstva ili poslovnog sekretara.

:

Top