Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Javne nabavke

Javne nabavke

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke javne ustanove - Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac 1947". Ovde ,možete preuzeti Plan javnih nabavki COK ,,Božidarac 1947' (Prvi rebalans) za 2017. godinu.

Pored toga možete preuzeti i Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača kao i Kodeks poslovnog ponašanja koji se primenjuje u našoj ustanovi.

Aktuelni poziv za dostavljenja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama:

Poziv za dostavljanje ponuda za Usluge popravke i održavanje električnih instalacija u zgradi, usluge popravke i održavanje inventara za potrebe COK „Božidarac-1947“ do 31.10.2017. godina.

Poziv za dostavljanje ponuda za Usluge održavanja higijene - unutar objekta i dvorišta za potrebe ''COK Božidarac 1947'' do 31.10.2017. godine.

Javne nabavke 2017. 

Usluga kol centra (organizovanja i održavanja dvosmerne integralne komunikacije između potencijalnih korisnika kurseva i naručioca), održavanje veb sajta, održavanje društvenih mreža red. broj 1/17

- Poziv za podnošenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora JNMV 1/17

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1/17

Top