Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Javne nabavke

Javne nabavke

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke javne ustanove - Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac 1947". Ovde ,možete preuzeti Plan javnih nabavki COK ,,Božidarac 1947'  za 2019. godinu.

Pored toga možete preuzeti i Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača kao i Kodeks poslovnog ponašanja koji se primenjuje u našoj ustanovi.

JAVNI POZIV za dostavu predloga programa koji će biti realizovani u saradnji sa Ustanovom na srednjeročnom planu u cilju izgradnje publike i obezbeđivanju kvalitetnijeg kulturnog programa, pozivu možete pristupiti ovde i traje petnaest dana od dana objavljivanje, odnosno od 2.jula 2018. godine.

Aktuelni poziv za dostavljenja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama: 

Planiran je poziv u julu 2019. godine za usluge kol centra, odražvanje web sajta, održavanje društvenih mreža u skladu sa potrebama Ustanove. 

Javne nabavke 2018. 

Usluga kol centra (organizovanja i održavanja dvosmerne integralne komunikacije između potencijalnih korisnika kurseva i naručioca), održavanje veb sajta, održavanje društvenih mreža red. broj 1/18

- Poziv za podnošenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti 1/18

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1/18

 

Top