Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Kurs marketinga

Kurs marketinga

Prosečna pažnja današnjeg potrošača je 8 sekundi. Potrošači su 4 puta više raspoloženi da odgledaju video nego da pročitaju nešto o nekom proizvodu ili usluzi. Vreme je da savladate marketing kako biste se prilagodili tektonskim promenama čiji smo svedoci. Vreme je da uhvatite tu pažnju. Online kurs marketinga će vas pripremiti za moderno doba koje imam potpuno drugačiji i novi pristup u vođenju biznisa. Za efikasan marketing potrebna je snažna marketinška strategija, sa čvrstim planom i sredstvima za realizaciju vaših ciljeva. Online kurs marketinga će vam pomoći da dostignete neverovatne rezultate tako što ćemo proći vrhunske marketinške teorije i prakse. Proces kreće sa identifikacijom odnosno prepoznavanjem trenutnih potreba, ali i predviđanja budućih i zadovoljavanja tih potreba to jest želja kupaca.
Tržište je surovo. Svi se reklamiraju. Vi morate da se razlikujete. Zato vam je potrebno znanje i tehnike koje ćete savladati sa nama. Marketing je jedna od najstarijih ljudskih aktivnosti, a ipak se smatra mladom menadžerskom disciplinom. Marketing postoji od antičkih vremena. U Kini i Indiji prodavci su pokušavali da ubede kupce koristeći svoje komunikacione veštine. U Rimu su gladijatori plaćeni da nose određene predmete. Dakle, gde god je gledala velika publika, trgovci su videli priliku. Kada to ovako kažete, u principu se ništa nije promenilo ali usložila se tehnika i nikad nije bila veća konkurencija. Sa pojavom radija, a kasnije i televizije reklama je ušla u kuće, sa pojavom telefona i interneta digitalni marketing kupca / potrošača prati na spavanje. 75 odsto marketing budžeta danas ide na digitalni marketing.
Značaj marketinga naročito dolazi do izražaja u savremenim uslovima globalizacije tržišta i jake konkurencije u svim aspektima poslovanja. Znanje iz marketigna vam moće otvoriti mnoga vrata tokom razvoja karijere – svakom preduzeću ili brendu potreban je marketinški tim.
Da bismo razumeli marketing i mogli uspešno da ga koristimo, moramo da razumemo šta on predstavlja, kako funkcioniše, šta je predmet marketinga i ko ga primenjuje. Marketing jse bazira na potrošačima i njihovim potrebama i željama. Uspešno poslovanje treba da utvrdi i zadovolji potrebe i zahteve potrošača, zbog toga je marketing početna i završna tačka svih aktivnosti. Nakon što zajedno prođemo marketing koncept, znaćete kako da kreirate vrednost za vaše kupce, izgradite čvrste veze i postanete konkurentniji na tržištu, poznajete okruženje u kom poslujete, znate da kreirate efikasnu marketing strategiju, dobro izučite ponašanje potrošača i faktore koji su ključni u donošenju odluke o kupovini – uspešno ćete moći da plasirate svoje proizvode/usluge ciljnoj grupi.
Cilj kursa marketinga je da vam objasni osnovne pretpostavke marketinga, instrumente na kojima počiva, načine na koje instrumente možete da koristite u svoju prednost i primenu marketinga u poslovanju.

Naučićete ključne principe marketinga na online predavanjima:
I Marketing koncept; II Marketing VS prodaja III Kreiranje vrednosti i razvoj dugoročnih odnosa; IV Analiza marketinškog okruženja; V Upravljanje marketingom, marketing miks i određivanje marketing strategije; VI Ponašanje finalnih potrošača pri kupovini i potrošnji proizvoda i usluga; VII Segmentacija, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje; VIII Stvaranje vrednosti pomoću proizvoda, usluga i brendova; IX Razvoj novih proizvoda i usluga i upravljanje njihovim životnim ciklusom; X Integrisane marketinške komunikacije XI Direktni, internet, mobilni i marketing putem društvenih mreža kao deo integrisanih marketinških komunikacija.
Predavači sa iskustvom
Katarina Nikolić je marketingom aktivno počela da se bavi tokom studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U prethodne tri godine bila je angažovana na više projekata i u više organizacija kao menadžer za marketing i eksterne komunikacije. Trenutno angažovana na projektima u oblasti ekologije i održivog razvoja u okviru ekološke organizacije ImpactEco, u kojoj je potpredsednica za marketing i PR.

Zvanična potvrda stečenih veština 
Sertifikat za kurs marketinga koji budete stekli u “Božidarcu” priznata je i proverena garancija kvaliteta. Božidarac je državna ustanova koja baštini nasledstvo Narodnog univerziteta Božidar Adžije već duže od sedam decenija. Poznati smo po višegodišnjoj tradiciji obučavanja na hiljade zadovoljnih polaznika u raznim oblastima. Online kurs je osmišljen na jednostavan način i nisu potrebna predznanja. Kurs je na jednostavnoj platformi, a nastavu možete pratiti preko kompjutera ili telefona iz udobnosti vašeg doma. Nema više gubljenja vremena u prevozu, plaćanje parkinga, nerviranja, a pritom kvalitet pojednako izuzetan kao u učionici. 

Vreme trajanja kursa marketinga: 

  • Oko mesec dana, 16 školskih časova
  • Dinamika rada: u skladu sa dogovorom grupe ali najčešće dva puta nedeljno, u poslepodnevnim terminima
  • Nastava se odvija u realnom vremenu tj. uživo što ostavalja mogućnost da postavljate pitanja i učestvujete dok pratite

Cena kursa za marketing i načini plaćanja: 

  • Kurs je na akciji za aprilsku grupu i iznosi 9.900 dinara, umesto 15.000 dinara
  • Uplata pre početka nastave
  • Čekovima građana, do dve rata 

Upiši se odmah na kurs marketinga:

  • Najjednostavnije je putem sledećeg linka ovde ili
  • Putem i-mejla: prijava@bozidarac.rs 
  • Takođe možete da nam pišete i putem Vibera i Whats up-a +381648668230
  • lično u prostorijama „Božidarca“, adresa: Radoslava Grujića 3, Beograd – radnim danima od 10 do 13č 

Božidarac je član Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA)

Nakon kursa moći ćete da razumete proces marketinga, uvidite područja primene marketinga, sagledate buduće trendove, razumete, pratite i merite satisfakciju potrošača, prepoznate načine i tehnike kako se razvijaju dugoročni odnosi sa potrošačima i kupcima, marketinški pristupite pojmu vrednosti, sagledate osnovne elemente marketing plana, usvojite koncept marketing miksa, objasnite kako interno i eksterno okruženje utiču na marketing u organizaciji, na pravi način razumete značaj izučavanja ponašanja potrošača, poznajete osnovne strategije za segmentaciju poslovnog i tržišta finalne potrošnje, pravite razliku između pozicioniranja i tržišnog pozicioniranja, razumete šta se sve u marketinškom smislu smatra novim proizvodom i na koji način različite grupe potrošača prihvataju inovacije, razumete koncept integrisanih marketinških komunikacija i shvatite specifičnosti društvenih medija i njihov marketinški potencijal.

Top