Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Božidarac prvi u Srbiji akreditovao obuku za bezbedno rukovanje freonom

Božidarac prvi u Srbiji akreditovao obuku za bezbedno rukovanje freonom

Božidarac je dobio prvi potvrdu Ministarstva zaštite životne sredine u Srbiji za sprovođenje obuke bezbednog upravaljanja flurovoanim gasovima koji oštećuju ozonski omotač. Tim povodom direktor Božidarca Vladimir Kljajić je rekao: ’’Veliko nam je zadovoljstvo i čast što ćemo u narednom periodu da učestvujemo u saradnji sa Ministarstvo zaštite životne sredine na obuci i licenciranju servisera rashladnih uređaja, a u cilju smanjivanja i bezbednog rukovanja gasovima koji oštećuju ozonski omotač. Nakon uspešno sprovedenog projekta Ujedinjenih nacija u Srbiji koji je obuhvatio više stotine servisera, Božidarac je postao prvi centar van projekta koji će da spovodi obuku. Takođe, pokrenuli smo sa partnerima i specijalizovani sajt https://www.freoni.rs/  na kome je detaljno objašnjeno koji su uslovi za pohađanje obuke, termini obuka i kako serviseri rashladnih uređaja mogu da dođu do licence koju su po zakonu obavezni da imaju ukoliko rade sa flurovanim gasovima kao što je freon. Pored toga, obuka je akreditovana i kod republičke Agencije za kvalifikacije Ministarstva nauke i prosvete. Nadamo se da će se serviseri odzvati pozivu i ispuniti svoju zakonsku obavezu, a sve u cilju podizanja kvaliteta u ovom domenu i zaštite ozonskog omotača.’’

Top