Божидарац курсеви култура обуке Божидар Аџија

Бесплатна линија : 0800 300 3050800 300 305

Обука за службеника за јавне набавке

Обука за службеника за јавне набавке

Општа информација: Обука за службеника за јавне набавке

На основу Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Сл. гласнику РС“, бр. 77/2014), који је утврдио начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке наша установа почиње реализацију обуке за службеника за јавне набавке. Обуку могу да похађају сви кандидати, било да су потпуни почетници или да већ поседују одређено радно искуство. Учи се све, од Законодавног оквира јавних набавки у Републици Србији, преко институционалног оквира јавних набавки (Управа за јавне набавке, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки и др.), појма и предмета јавне набавке као и оне на које се закон не примењује. Такође обрађују се и наставне јединице које се тичу заштите и одређивања поверљивости података, језик у поступку јавне набавке, мера за спречавање корупције и сукоба интереса. Напомињемо да ће полазници имати прилику да прођу кроз сва неопходна документа у постпуку јавне набавке. Посебна пажња је на самом поступку јавне набавке како стандардном тако и рестриктивном, квалификационом као и преговарачком поступку са својим варијацијама. Полазници се оспособљавају да воде поступак јавне набавке и да успешно положе испит који организује Управа за јавне набавке, а који је услов како би стекли сертификат за службеника за јавне набавке. Након завршене обуке полазници добију потврду о завршеној обуци за службеника за јавне набавке.

,,Божидарац’’ као државна установа располаже са врхунским стручњацима који раде јавне набавке и имају дугогодишње искуство у томе. Поред тога гаранција квалитета наше установе је и искуство у образовању одраслих дуже од пола века.

Време трајања обуке за службеника за јавне набавке:

 • Обука траје два дана односно један викенд и састоји се из два дела 
 • Први дан је резервисан за обраду теоријског дела потребног за успешно савладавање правила за израду и спровођење на законом одређен начин свих врста поступака јавних набавки. На крају првог дела – теријског, предвиђена је радионица – тест.
 • Други дан односно други део предвиђен је за практични рад који подразумева израду свих потребних аката и конкурсне документације уз ознаку разлика које се односе на особености појединих поступака. Припремљени су и модели образаца и конкурсне документације које полазници касније могу примењивати у свом даљем раду. Такође, предвиђен је практичан рад у посебној апликацији која се односи на унос плана јавних набавки, његово достављање и објављивање, као кварталних извештаја. посебан осврт биће на коришћење портала јавних набавки.

Термини уписа обуке за службеника за јавне набавке:

 • Упис на наведени курс врши се током целе календарске године
 • Упис се врши лично у просторијама „Божидарца“, радним данима од 8 до 16ч или
 • Путем и-мејла: prijava@bozidarac.rs
 • Путем веб-сајта www.bozidarac.rs (одељак: Онлајн пријава)
 • Путем бесплатне инфо линије 0800 300 305
 • Настава почиње одмах по формирању групе, минимум троје полазника, а највише 20 дана након уписа

Литература за обуку:

 • Нова скрипта за обуку за јавне набавке је написана 2017. године и садржи све неопходне информације о поступку јавних набавки као и пуно практичних примера.
 • Скрипту обезбеђује „Божидарац“, по цени од 1.500 РСД

Цена обуке за службеника за јавне набавке:

 • Цена: 18.500 РСД
 • Наведени износ се уплаћује пре почетка наставе али могуће су и следеће опције
 • Чековима грађана
 • Администратвном забраном
 • Кредитирање без одласка у банку, без камате до 12 месеци

Проверите и остале обуке које организује јавна установа Божидарац наследник Народног универзитета Божидар Аџија. Курс књиговодства или пословног секретара.

:

Top