Божидарац курсеви култура обуке Божидар Аџија

Бесплатна линија : 0800 300 3050800 300 305

Јавне набавке

Јавне набавке

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke javne ustanove - Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac 1947". Ovde ,možete preuzeti Plan javnih nabavki COK ,,Božidarac 1947'  za 2019. godinu.

Pored toga možete preuzeti i Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača kao i Kodeks poslovnog ponašanja koji se primenjuje u našoj ustanovi.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу предлога програма који ће бити реализовани у сарадњи са Установом на средњерочном плану у циљу изградње публике и обезбеђивању квалитетнијег културног програма, позиву можете приступити овде и траје петнаест дана од дана објављивање, односно од 2.јула 2018. године.

Актуелни позив за достављења понуда у складу са Законом о јавним набавкама: 

Планиран је позив у јулу 2019. године за услуге кол центра, одражвање веб сајта, одржавање друштвених мрежа у складу са потребама Установе. 

Javne nabavke 2018. 

Usluga kol centra (organizovanja i održavanja dvosmerne integralne komunikacije između potencijalnih korisnika kurseva i naručioca), održavanje veb sajta, održavanje društvenih mreža red. broj 1/18

- Poziv za podnošenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

- Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности 1/18

- Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1/18

 

Top