Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Radionica: Podržavanje snova i ciljeva naše dece

Radionica: Podržavanje snova i ciljeva naše dece

Dragi roditelji, uspešno roditeljstvo je veština koja se doživotno uči. U želji da vam pomognemo da lako savadate uobičajne zamke odrastanja, Božidarac i Gradska opština Vračar uz stručnu pomoć EDUCENTRA vas pozivaju na seriju besplatih radionica koje su počele da se održavaju u Božidarcu. Sledeća radionica je od posebne važnsosti za sve roditelje ''Podržavanje snova i ciljeva naše dece'', utorak, 28. maj u 2019. u 18 časova.
Prijava je obavezna na sledećem linku
https://forms.gle/Bfwy6vzNFVWSUHjP9 ili putem besplatne info linije 0800300305.
Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj EDUCENTAR čine stručnjaci, Ljiljana Marković, specijalni pedagog i Jelena Vukičević, psiholog, koji su specijalizovani za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Naš Centar ima tri odseka: jedan odsek se bavi tretamanom dece i mladih sa problemima u ponašanju, drugi odsek ima preventivne programe namenjenje opštoj populaciji, a treći odsek razvija edukacije namenjenje profesionalcima koji rade sa decom i mladima. Jedan od najvažnijhih vidova prevencije je rad sa roditeljima.
Kroz podršku roditeljima obezbeđuju se povoljni uslovi za pravilan razvoj i vaspitanje dece, deci se stvaraju zdravi uslovi odrastanja, a i zadovoljstvo roditelja i kvalitet života porodice se povećava. Sa roditeljima radimo na podizanju svesti o značaju pozitivnog roditeljstva i nenasilnih metoda vaspitanja dece. U okviru ovog programa rada roditelji uče konkretne veštine roditeljstva i upoznaju se sa razvojnim karatkeristikama i promenama kod dece i njihovim potrebama, usvajaju nove vaspitne stilove, unapređuju roditeljske veštine, itd.
Program podrazumava ciklus od osam radionica, sa sledećim temama: 1. Stilovi roditeljstva – rezultati strogog, slabog roditeljstva i roditeljstva sa ljubavlju i granicama - realizovano 2. Pozitivne veštine roditeljstva - realizovano 3. Podržavanje snova i ciljeva naše dece - najavljeno za 28. maj 4. Razvojne karakteristike dece uzrasta 7-10 godina - najavljeno za 4. jun 5. Razvojne karakteristike dece 11-15 godina 6. Disciplinovanje dece uz sistem nagrada i kazni 7. Podsticanje dobrog ponašanja 8. Zaštita od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola. Datumi ostalih radionica će biti naknadno objavljeni.

Top