Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Poslovna komunikacija - osnove poslovnog pisanja

Poslovna komunikacija - osnove poslovnog pisanja

Mogućnost pisanja jasnog, profesionalnog poslovnog teksta štedi vam vreme i omogućava da će vas šef, kolega ili ljudi koji želite biti ozbiljnije shvatiti intervjuisao To može biti sjajan izvor samopouzdanja i moćan alat za r0azvoj karijere. Ovaj kurs je osmišljen sa ciljem da vas obuči za profesionalca. Veštine poslovnog pisanja trebate da napišete sažet, efikasan tekst i da se istinski usavršavate tvoj posao.
Kurs će vas prvi upoznati sa principima pisane komunikacije u savremenom poslovnom okruženju pisanje i učenje kako koristiti check spisak za planiranje prilikom pisanja bilo koje vrste poslovne poruke. Upoznaćemo te sa različitim stilovima pisanja i pokazati kako odabrati pravi stil za različite situacije. Na kursu ćemo takođe radite na bitnoj veštini, a to je sposobnosti da na adekvatan način pripremite i predstavite informacije. Zatim ćemo se podesetiti na gramatička i pravopisna pravila i najčešće greške koje pravimo. Savladaćete i razliku između i-mejla, poslovnog pisma, dopisa i drugih formi. Profesionalne veštine pisanja važne su u savremenom poslovnom svijetu. Da li šaljete ulaznicu pravilno oblikovano pismo može napraviti razliku između toga da li se shvata ozbiljno ili ne. Ova veština će vam svakako poslužiti i u razgovoru na posao. 

Cena kursa je 12.000 dinara za rad u grupi i 20.000 dinara za indivudalni rad. Fond je 12 časova u grupi i 10 časova individualno. 

Top