Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Kurs knjigovodstva u učionici sa praksom u agenciji

Kurs knjigovodstva u učionici sa praksom u agenciji

U Božidarcu od marta kreće kurs dvojonog knjigovodstva sa praksom u agenciji. Kurs dvojnog knjigovodstva se realizuje u saradnji sa Centrom za računovodstvo i poresko savetovanje  KONTO NSV i namenjen je svima onima koji žele da nauče i savladaju vođenje poslovnih knjiga za pravna lica i preduzetnike.
Posebno je interesantan za one koji započinju sopstveni posao i žele samostalno da vode poslovne knjige ili da steknu znanja koja im omogućavaju lakše razumevanje sopstvenog poslovanja.
Po završetku kursa polaznik stiče sva neophodna znanja da se uključi u poslovno okruženje, čime se otvaraju veće mogućnosti za pronalaženje posla. Obuka omogućava osposobljavanje za rad u knjigovodstvu neke firme ili u knjigovodstvenoj agenciji. Nudi veće mogućnosti nezaposlenima, studentima, đacima kao i licima bez radnog iskustva da steknu praktična znanja koja im daju veće šanse na tržištu rada, kao i firmama da unaprede znanja svojih zaposlenih u administraciji i knjigovodstvu.
Plan i program kursa dvojnog knjigovodstva osmišljen je tako da se u knjigovodstvenom programu otvara nova firma (klijent knjigovodstvene agencije) u kojoj polaznik na osnovu dokumentacije za knjiženje evidentira sve poslovne promene koje nastaju u poslovanju te firme u finansijskom knjigovodstvu. 
Na praktičan i efikasan način osposobljavamo polaznike kursa da knjiže sve vrste poslovnih promena, vode propisane knjigovodstvene evidencije, sastavljaju poreske prijave, vrše obračun zarada , pa sve do utvrđivanja krajnjeg finansijskog rezultata i sastavljanja finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha).
POČETAK   KURSA: Jesen 2022. godine u učionicama Božidarca, Radoslava Grujića br. 3, Vračar, Beograd  
TRAJANJE KURSA: 30 ČASOVA + 5 SATI PRAKSE U  KNJIGOVODSTVENOJ AGENCIJI 
SNIŽENA cena kursa : 55.000,00 
DINAMIKA: Nastava se odvija vikendima. 
Nastavu drže profesionalci sa dugogodišnjim agencijskim iskustvom i poreskim savetovanjem.
Prijavi se odmah putem info linije 0800 300 305 ili putem mejla kursevi@bozidaracdigital.com

Top