Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Korporativna ponuda

Korporativna ponuda

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za usavršavanjem kadrova u ovoj oblasti. U cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova pozivamo privredne subjekte, javne ustanove i preduzeća da svoje zaposlene obučavaju uz našu pomoć.  Teorija i praksa su podjednako bitne za dobro knjigovodstvo zato se trudimo da polaznici obrade sve od zakonskih i drugih pravnih okvira do praktičnog vođenja knjiga i završnog računa kao i rada u knjigovodstvenom programu. Neki od segmenata koji se tokom obuke za knjigovođe obrađuju su: pojam računovodstva, korisnici računovodstva, uvod u dvojno knjigovodstvo, kontni okvir i kontni plan, takođe i pojam klasa, grupa, sintetika i analitika, bilans stanja, bilans uspeha, bankarske transakcije i blagajna, doprinosi LZ (porez, doprinosi PIO, ZDR, NEZ), porez na dobit preduzeća, poreska prijava, Zakon o računovodstvu, paušalno oporezivi obveznici, sastavljanje finansijskih izveštaja, elektronsko dostavljanje finansijskih izveštaja APR-u, takođe se polaznici tokom rada na računaru upoznaju sa programom za knjigovodstvo i to su samo neke od stvari koje se savladavaju. Svaki deo materije uči se posebno i detaljno. Takođe u zavisnosti od potreba obrađuju se nastavne jedinice koje se tiču obračuna zarada u javnom sektoru, projektno finansiranje i vođenje računa kod Uprave za trezor. Takođe postoji mogućnost organizacije predavanja u vašim prostorijama u terminima koji vama odgovaraju. 
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove. Imajući u vidu da smo državna ustanova naši sertifikati su priznati i pouzdana garancija kvaliteta jer posedujemo iskustvo duže od pola veka i preko hiljadu polaznika koji su uspešno završili obuku za knjigovodstvo i koji su zadovoljni. 
Za sve konsultacije pozivamo vas da nam se obratite još danas na i-mejl finansije@bozidarac.rs ili putem telefona 011/40-85-938 svakog radnog dana od 9 do 15 časova vam stojimo na raspolaganju. 

:

Top