Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Ciklus radionica za roditelje

Ciklus radionica za roditelje

Dragi roditelji, uspešno roditeljstvo je veština koja se doživotno uči. U želji da vam pomognemo da lako savadate uobičajne zamke odrastanja, Božidarac i Gradska opština Vračar uz stručnu pomoć EDUCENTRA vas pozivaju na seriju besplatih radionica koje će biti održane u Božidarcu. Prva u nizu koju organizujemo je Stilovi roditeljstva – rezultati strogog, slabog roditeljstva i roditeljstva sa ljubavlju i granicama u sredu, 25. septembra, sa početkom u 18 časova. Dinamika radionica je dva puta mesečno odnosno na dve nedelje. Prijava je obavezna na sledećem linku https://forms.gle/P1pGWcgv6UiawfBdA ili putem besplatne info linije 0800300305. 

Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj EDUCENTAR čine stručnjaci, Ljiljana Marković, specijalni pedagog i Jelena Vukičević, psiholog, koji su specijalizovani za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Centar ima tri odseka: jedan odsek se bavi tretamanom dece i mladih sa problemima u ponašanju, drugi odsek ima preventivne programe namenjenje opštoj populaciji, a treći odsek razvija edukacije namenjenje profesionalcima koji rade sa decom i mladima.
Jedan od najvažnijhih vidova prevencije je rad sa roditeljima. Kroz podršku roditeljima obezbeđuju se povoljni uslovi za pravilan razvoj i vaspitanje dece, deci se stvaraju zdravi uslovi odrastanja, a i zadovoljstvo roditelja i kvalitet života porodice se povećava. Sa roditeljima radimo na podizanju svesti o značaju pozitivnog roditeljstva i nenasilnih metoda vaspitanja dece. U okviru ovog programa rada roditelji uče konkretne veštine roditeljstva i
upoznaju se sa razvojnim karatkeristikama i promenama kod dece i njihovim potrebama, usvajaju nove vaspitne stilove, unapređuju roditeljske veštine, itd. Program podrazumava ciklus od osam radionica, sa sledećim temama:
1. Stilovi roditeljstva – rezultati strogog, slabog roditeljstva i roditeljstva sa ljubavlju i granicama
2. Pozitivne veštine roditeljstva
3. Podržavanje snova i ciljeva naše dece
4. Razvojne karakteristike dece uzrasta 7-10 godina
5. Razvojne karakteristike dece 11-15 godina
6. Disciplinovanje dece uz sistem nagrada i kazni
7. Podsticanje dobrog ponašanja
8. Zaštita od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola

Datumi ostalih radionica će biti naknadno objavljeni. 
Podaci se prikupljaju u skladu sa Politikom privatnosti koju možete pročitati
 ovde.

:

Top