Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Skupština opštine Vračar dala saglasnost na plan rada za 2022.

Skupština opštine Vračar dala saglasnost na plan rada za 2022.

Na sednici održanoj u ponedeljak, 27. decembra, odbornici Skupštine gradske opštine Vračar su doneli odluku o davanju saglasnost na Plan rada i finansijski plan za 2022. godinu ustanove. Pored toga, izvršena je izmena i dopuna osnivačkog akta što će doprineti usaglašavanju Statuta ustanove sa Zakonom o kulturi. Princip rodne ravnopravnosti će od sada biti uspostavljen i u organe upravljanja i nadzora. Takođe, Skupština je donela i odluku o okončanju likvidacije Narodnog univerziteta Božidar Adžija, dok je u paralelnom procesu Božidarac preuzeo pokretnu imovinu i dokumentaciju NU Božidar Adžija - u likvidaciji od gradske opštine Vračar na čuvanje bez naknade na neodređeno vreme. #vracar #bozidarac 

Top