Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Osnove budžetskog sistema, poslovanje budžetskih korisnika i budžetsko računovodstvo

Osnove budžetskog sistema, poslovanje budžetskih korisnika i budžetsko računovodstvo

Seminar Osnove budžetskog sistema, poslovanje budžetskih korisnika i budžetsko računovodstvo

Budžet je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda u svim savremenim državama. U budžetskoj teoriji postoje brojne definicije budžeta, jer se radi o kompleksnoj finansijskoj instituciji, pomoću koje država ostvaruje mnoge ekonomske, finansijske, političke i socijalne ciljeve. Klasično shvatanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predviđaju i odobravaju, unapred i za određeni period vremena, prihodi i rashodi države. Potrebe javnih rashoda se predviđaju u budžetu, po pravilu, pojedinačno i prema nameni. Javni prihodi, odnosno sredstva, predviđaju se po izvorima, a utvrđuje se i visina do koje treba da se prikupe. Na seminaru Osnove budžetskog sistema, poslovanje budžetskih korisnika i budžetsko računovodstvo upoznaćete se sa:

 • Zakonskom regulativom,
 • Planiranjem, pripremom i donošenjem Odluke o budžetu po programskoj, organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji (finansijskih planova)
 • Ko su korisnici javnih sredstava i budžetskih sredstava i kako se klasifikuju
 • Prihodi i primanja budžeta - vrste i ostvarenje
 • Rashodi i izdaci
 • Izvršenje budžeta
 • Izveštavanje
 • Budžetsko računovodstvo, osnov za vođenje i glavna knjiga trezora
 • Kontni plan za budžetsko računovodstvo 
 • Godišnji finansijski izveštaji 
 • Finansijsko upravljanje i kontrola

Iskorisite sjajnu priliku i saznajte o svemu ovome na jednodnevnom seminaru koji organizuje Božidarac sa predavačima iz struke, sa dugogodišnjim iskustvom u državnoj administraciji i finansijama. Poželjno je predznanje iz osnove knjigovodstva kod učesnika seminara.   

Vreme trajanja: 

 • Seminar Osnove budžetskog sistema traje jedan dan i najčešće se održava tokom vikenda 
 • Metode koje se koriste u nastavi su: prezentacija, demonstracija kroz mnoštvo primera 

Cena i načini plaćanja: 

 • Jednokratno pre nastave 5.000 RSD
 • U cenu je pored predavanja uključeno osveženje i izdavanje potvrde o odslušanom seminaru

Otvorite sebi nove mogućnosti. Steknite veštine koje se traže. Prijavi se odmah!

 • Upis možete obaviti u prostorijama „Božidarca“, adresa: Radoslava Grujića 3, Beograd – radnim danima od 8 do 17č ili 
  • Putem i-mejla: prijava@bozidarac.rs 
  • Putem web-sajta www.bozidarac.rs (odeljak: Onlajn prijava)
  • Putem besplatne info linije 0800 300 305

:

Top