Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Obuka za samostalno uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

Obuka za samostalno uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 81. Zakona o budžetskom sistemu RS korisnici javnih sredstava su u obavezi da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Za samo uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijkog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava koji je dužan da do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, na propisan način izveštava Ministarstvo finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Finansijsko upravljanje i kontrola sadrži obradu i rad u sledećim segmentima:
1. Kontrolno okruženje;
2. Upravljanje rizicima;
3. Kontrolne aktivnosti;
4. Informisanje i komuniciranje;
5. Praćenje i procena sistema.
Shodno navedenom, Obuka za samostalno uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, namenjena je zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, školama, predškolskim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Obuka obuhvata upoznavanje kroz praktične primere sa postupkom uspostavljanja sistema finansijkog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, izradom pisanih procedura za pojedine poslovne procese, identifikovanje, procene i rešavanje rizika, kao i izrada Registra rizika i donošenje Strategije za upravljanje rizikom. Na ovaj način obuka će polaznicima, osim ispunjenja zakonske obaveze, omogućiti da samostalno uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole kao i da ovaj sistem dalje samostalno održavaju i razvijaju.

Program obuke i fond časova: 8 časova

 • Izrada Strategije uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole
 • Izrada Strategije upravljanja rizicima
 • Izrada akcionog plana
 • Poslovni procesi
 • Mapa poslovnih procesa
 • Matrica rizika
 • Upravljanje rizikom
 • Registar rizika

Fond i cena kursa za smostalno uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava: 

 • U celosti pre početka obuke 9.900,00 dinara 

Upis možete izvšiti:

 • Lično u prostorijama „Božidarca“, adresa: Radoslava Grujića 3, Beograd – radnim danima od 8 do 17č ili
 • Putem i-mejla: prijava@bozidarac.rs
 • Putem web-sajta www.bozidarac.rs (odeljak: Onlajn prijava)
 • Putem besplatne info linije 0800 300 305 

:

Top