Božidarac kursevi kultura obuke Božidar Adžija

Besplatna linija : 0800 300 3050800 300 305

Javne nabavke

Javne nabavke

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke javne ustanove - Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac 1947". Ovde ,možete preuzeti Plan javnih nabavki COK ,,Božidarac 1947'  za 2020. godinu.

Pored toga možete preuzeti i Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača kao i Kodeks poslovnog ponašanja koji se primenjuje u našoj ustanovi.

Aktuelni poziv za dostavljenja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama: Nema, u planu je nabavka u julu. 

Usluga kol centra (organizovanja i održavanja dvosmerne integralne komunikacije između potencijalnih korisnika kurseva i naručioca), održavanje veb sajta, održavanje društvenih mreža red. broj 1/19 Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 22. jul 2019. 

- Poziv za podnošenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Top