Божидарац курсеви култура обуке Божидар Аџија

Бесплатна линија : 0800 300 3050800 300 305

Основе буџетског система, пословање буџетских корисника и буџетско рачуноводство

Основе буџетског система, пословање буџетских корисника и буџетско рачуноводство

Семинар Основе буџетског система, пословање буџетских корисника и буџетско рачуноводство

Буџет је основни инструмент финансирања јавних расхода у свим савременим државама. У буџетској теорији постоје бројне дефиниције буџета, јер се ради о комплексној финансијској институцији, помоћу које држава остварује многе економске, финансијске, политичке и социјалне циљеве. Kласично схватање буџета заснива се на тврдњи да је буџет акт којим се предвиђају и одобравају, унапред и за одређени период времена, приходи и расходи државе. Потребе јавних расхода се предвиђају у буџету, по правилу, појединачно и према намени. Јавни приходи, односно средства, предвиђају се по изворима, а утврђује се и висина до које треба да се прикупе. На семинару Основе буџетског система, пословање буџетских корисника и буџетско рачуноводство упознаћете се са:

 • Законском регулативом,
 • Планирањем, припремом и доношењем Одлуке о буџету по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији (финансијских планова)
 • Ко су корисници јавних средстава и буџетских средстава и како се класификују
 • Приходи и примања буџета - врсте и остварење
 • Расходи и издаци
 • Извршење буџета
 • Извештавање
 • Буџетско рачуноводство, основ за вођење и главна књига трезора
 • Контни план за буџетско рачуноводство 
 • Годишњи финансијски извештаји 
 • Финансијско управљање и контрола

Искорисите сјајну прилику и сазнајте о свему овоме на једнодневном семинару који организује Божидарац са предавачима из струке, са дугогодишњим искуством у државној администрацији и финансијама. Пожељно је предзнање из основе књиговодства код учесника семинара.   

Време трајања: 

 • Семинар Основе буџетског система траје један дан и најчешће се одржава током викенда 
 • Методе које се користе у настави су: презентација, демонстрација кроз мноштво примера 

Цена и начини плаћања: 

 • Једнократно пре наставе 5.000 РСД
 • У цену је поред предавања укључено освежење и издавање потврде о одслушаном семинару

Отворите себи нове могућности. Стекните вештине које се траже. Пријави се одмах!

 • Упис можете обавити у просторијама „Божидарца“, адреса: Радослава Грујића 3, Београд – радним данима од 8 до 17ч или 
  • Путем и-мејла: prijava@bozidarac.rs 
  • Путем веб-сајта www.bozidarac.rs (одељак: Онлајн пријава)
  • Путем бесплатне инфо линије 0800 300 305

:

Top