Божидарац курсеви култура обуке Божидар Аџија

Бесплатна линија : 0800 300 3050800 300 305

Корпоративна понуда

Корпоративна понуда

Услед све већих и бржих промена у сегменту књиговодствених и пореских прописа, повећано је и интересовање за усавршавањем кадрова у овој области. У циљу оспособљавања потенцијалних ресурса за обављање ових послова позивамо привредне субјекте, јавне установе и предузећа да своје запослене обучавају уз нашу помоћ.  Теорија и пракса су подједнако битне за добро књиговодство зато се трудимо да полазници обраде све од законских и других правних оквира до практичног вођења књига и завршног рачуна као и рада у књиговодственом програму. Неки од сегмената који се током обуке за књиговође обрађују су: појам рачуноводства, корисници рачуноводства, увод у двојно књиговодство, контни оквир и контни план, такође и појам класа, група, синтетика и аналитика, биланс стања, биланс успеха, банкарске трансакције и благајна, доприноси ЛЗ (порез, доприноси ПИО, ЗДР, НЕЗ), порез на добит предузећа, пореска пријава, Закон о рачуноводству, паушално опорезиви обвезници, састављање финансијских извештаја, електронско достављање финансијских извештаја АПР-у, такође се полазници током рада на рачунару упознају са програмом за књиговодство и то су само неке од ствари које се савладавају. Сваки део материје учи се посебно и детаљно. Такође у зависности од потреба обрађују се наставне јединице које се тичу обрачуна зарада у јавном сектору, пројектно финансирање и вођење рачуна код Управе за трезор. Такође постоји могућност организације предавања у вашим просторијама у терминима који вама одговарају. 
Предавања су оријентисана на практичан рад у књиговодству. Уз праћење реалне документације и уз практичан рад који се обавља на савременом интернет књиговодственом алату, полазници стичу примењива знања, тако да ће, по завршетку обуке, лако моћи да обављају књиговодствене послове. Имајући у виду да смо државна установа наши сертификати су признати и поуздана гаранција квалитета јер поседујемо искуство дуже од пола века и преко хиљаду полазника који су успешно завршили обуку за књиговодство и који су задовољни. 
За све консултације позивамо вас да нам се обратите још данас на и-мејл finansije@bozidarac.rs или путем телефона 011/40-85-938 сваког радног дана од 9 до 15 часова вам стојимо на располагању. 

:

Top