Божидарац курсеви култура обуке Божидар Аџија

Бесплатна линија : 0800 300 3050800 300 305

Божидарац је постао члан Европске асоцијалције за образовање одраслих (ЕАЕА)

Божидарац је постао члан Европске асоцијалције за образовање одраслих (ЕАЕА)

У Талину 27. јуна 2018. године на седници Генералне скупштине Европске асоцијације за образовање одраслих Центар за образовање и културу ‘’Божидарац 1947’’, иначе настављач традиције Народног универзитета Божидар Аџије, је добио једногласну подршку да постане придружена чланица ове организације. Европска асоцијација за образовање одраслих (ЕАЕА) је глас неформалног образовања одраслих у Европи. ЕАЕА је европска невладина организација са 142 организације - чланице из 44 земље. Изворно позната као Европски биро за образовање одраслих, ЕАЕА је основана 1953. године од стране представника из бројних европских земаља.

Иницијативу је покренуо нови менаџмент предвођен директором Владимиром Кљајићем уз подршку оснивача установе ГО Врачар у септембру прошле године. Након састанка у Бриселу са генералном секретарком Ђином Ебнер и вишемесечног испуњавања неопходних услова уследила је подршка Управног одбора ЕАЕА. Свечано чланство је одобрено од стране генералне скупштине највеће организације за образовање одраслих у Европи у јуну 2018. године у Талину. Својим чланицама ЕАЕА омогућава повезивање, као и представљање других европских организација које су директно укључене у учење одраслих. ЕАЕА промовише учење одраслих, приступ и учешће у неформалном образовању одраслих за све, посебно за тренутно недовољно заступљене циљне групе.

Својим прдруженим чланством у ЕАЕА, Центар за образовање и културу ‘’Божидарац 1947’’ добија снажну подршку на плану: заговарања значаја вођења политике неформалног образовања одраслих и целоживотног учења, сарадње са институцијама ЕУ и многих међународних и невладиних организација (Савет Европе, Међународни савет за образовање одраслих (ИЦАЕ) и УНЕСКО-а), могућности за учешће у раду неколико утицајних европских удружења и платформе, доступности и активног коришћења публикација, извештаја, приручника као и информација и резултата бројних пројеката, тражења партнера и ширења пројеката и догађаја. ЕАЕА својим чланицама пружа информације о трендовима и кретањима у ЕУ, слањем билтена информишу о догађајима и мејлинг листама потенцијалних партнера, олакшавају контакте са и између актера образовања одраслих и других невладиних организација, организује студијске посете институцијама Европске Комисије у Бриселу и састанке са стручњацима из ЕАЕА.

Top